Смерть дитини під колесами навантажувача. На Хмельниччині засудили водія

  • Трагедія трапилась у Шепетівському районі.
  • Навантажувач переїхав 6-річного школяра.
  • Винуватцеві винесли вирок. 

Шепетівський міськрайонний суд призначив покарання для водія навантажувача, під колесами якого загинув школяр. Страшний інцидент трапився в листопаді в селі Жилинці Шепетівського району. Сьогодні, 11 березня, суд ухвалив вирок для водія. Про це пише видання «День за днем».

Як встановили, водій шкільного автобуса порушив правила дорожнього руху — не увімкнув ава­рій­ну світ­ло­ву сиг­на­лі­за­цію і від­чи­нив две­рі тран­спортно­го за­со­бу, аби вийшли діти. В той момент суп­ро­вод­жу­юча осо­ба не вий­шла з ав­то­бу­са, хо­ча си­ді­ла на пе­редньому си­дін­ні і не пе­рес­відчи­ла­ся у без­пе­ці ви­сад­ки школярів. Внаслідок цього 6-річний хлопчик потрапив під колеса на­ван­та­жу­ва­ча MANITOU.

Дитина вистрибнула із салону першою. Навантажувач саме об’їж­джав ав­то­бус і ков­шом збив ди­ти­ну. Від уда­ру хлоп­чик впав під тран­спортний за­сіб, який зад­нім ко­ле­сом на­їхав го­ло­ву дитини. Від от­ри­ма­них травм шко­ляр загинув на міс­ці.

За словами адвоката ро­ди­ни по­тер­пі­лих Ми­ко­ли Ян­це­ловсь­кого, водію навантажувача суд приз­на­чив по­ка­ран­ня у виг­ля­ді 3 ро­ків поз­бавлен­ня во­лі, а та­кож на 2 ро­ки поз­ба­вив пра­ва ке­ру­ван­ня тран­спортни­ми за­со­ба­ми. Також чоловік має відкшодувати моральні шкоду родині в розмірі 400 тисяч гривень.

Також за словами адвоката, ще три­ває до­су­до­ве роз­слі­ду­ван­ня. Під час нього мають встановити, чи була провина водія шкільного автобуса і вчителів, які супроводжували дітей. Наразі ще триває експертиза.